Gradering

Som nybörjare börjar man på med vitt bälte på 9 Kyu. Därefter följer en gradering enligt tabellen här nedanför.

Färg på bältetKunskapskravGrad
8 Kyugul randGrundkombinationerna 1-5
7 KyugulKihon ippon kumite 1-5
Kata – Shiho sanshiki
6 KyuorangeFightingkombinationerna 1 & 2
Kata – Pin’an Nidan, Roppo Hijiate
5 KyugrönFightingkombinationerna 3 & 4
Kata – Pin’an Shodan, Sanchin
Jiyu Kumite (fri fight)
4 KyublåFightingkombinationerna 5 & 6
Kata – Pin’an Sandan, Tensho
Jiyu Kumite
3 KyubrunFightingkombinationerna 7 & 8
Kata – Pin’an Yondan, Naihanchin Shodan
Jiyu Kumite
2 KyubrunFightingkombinationerna 9 & 10
Kata – Pin’an Godan, Geikisai Ichi & Ni
Jiyu Kumite
1 KyubrunFightingkombinationerna 1 – 10
Kata – Juroku, Saifa
Jiyu Kumite

Sammanfattning av graderingar (16 år och uppåt).

Fightingkombinationer

Meningen med dessa kombinationer är att lära ut tekniker och taktik för fri fight och tävling till låg- och mellangraderade studenter efter att dom lärt sig grunkombinationerna och grundläggande sparring.

De passar också för högre graderade som vill bibehålla sina kunskaper och sin snabbhet.

Det är viktigt att vara rörlig hela tiden, med lätt fotarbete och kroppen måste vara väl riktad framåt under attackerna. Varje kombination består i princip av två uppsättningar tekniker. När man väl bemästrat dessa, kan man själv kombinera ihop dom i 200 olika variationer. Man kan dessutom variera ännu mer genom att skifta tekniker inom varje uppsättning.

Nr
1
Vänster tsugiashi jodan maekenzuki, höger chudan gyakuzuki /
Vänster kouchigari (krokande bensvep inåt), höger chudan guyakuzuki
Nr 2Höger jodan tobikomizuki, vänster chudan guyakuzuki /
Vänster jodan mawashigeri, vänster jodan urauchi, höger chudan guyakuzuki
Nr 3Höger ashibarai, höger jodan tenchin oizuki, vänster kaeshi /
Vänster chudan mawashigeri, höger chudan guyakuzuki , vänster jodan uramawashigeri
Nr 4Flytta vänster fot något till höger, sätt höger fot bakom den vänstra (kosadashi), vänster jodan urauchi, vänster chudan yokogeri, höger chudan guyakuzuki / Rotera medurs, höger chudan ushirogeri, höger jodan urauchi, vänster chudan guyakuzuki
Nr 5Höger jodan tobikumizuki, vänster kaeshi, vänster chudan kosa-maegeri, vänster jodan maekenzuki /
Höger chudan mawashigeri, höger krokande ashibarai, vänster chudan guyakuzuki
Nr 6Tsugiashi, vänster snärtande mawashigeri (gedan-jodan), höger chudan guyakuzuki /
vänster jodan uramawashigeri, rotera medurs, höger jodan ushiromawashigeri, vänster chudan guyakuzuki
Nr 7Vänster jodan hoppande uramawashigeri, vänster chudan mawashigeri, höger chudan gyakuzuki /
Höger ashibarai (svep båda benen), vänster guyakuzuki (på den liggande motståndaren)
Nr 8Vänster jodan inåtblock med öppen hand, samtidigt höger chudan guyakuzuki , vänster jodan urauchi, höger chudan guyakuzuki /
Vänster jodan mawashigeri, vänster kouchigari, vänster jodan maekenzuki
Nr 9Vänster gedan haraiuke och höger jodan urauchi samtidigt, höger chudan maegeri, vänster chudan guyakuzuki /
sträck ut höger arm mot motståndarens högra axel, byt stans till shikodashi, kasta motståndaren med hjälp av höger knä, vänster guyakuzuki mot den liggande motståndaren
Nr 10Höger jodan utåtblock med öppen hand och vänster jodan maekenzuki samtidigt, höger chudan guyakuzuki /
Höger ashibarai, rotera moturs, vänster ushiro-kaiten-ashibarai (bakåtroterande fotsvep), vänster guyakuzuki mot den liggande motståndaren

Kunskapskrav Dan-grader

1. ShodanKata: 1. Pin’an Shodan – Godan, 2. Bassai dai, Seienchin, Matsukaze
Hokei kumite: Pin’an Shodan – Godan
Jiyu kumite
2. NidanKata: 1. Sanchin, Tensho, Naihanshin shodan, 2. Kosukun dai, Seisan, Annanko
Pin’an kumite Shodan-Godan
Jiyu kumite
3. SandanKata: 1. Bassai dai, Seienchin, Matsukaze, 2. Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi
Pin’an bunkai kumite Shodan-Godan
Jiyu kumite
4. YondanKata: 1.Kasokun dai, Seisan, Annanko, 2. Chinto, Kururunfa, Unshu
Jiyu kumite
Kobudo: Shushi-no-kon
5. GodanKata: 1. Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi, 2. Useishi, Suparimpai, Nipapo
Jiyu kumite
Kobudo: En valfri av Sakugawa-no-kon eller Tsukenshitahaku-no-sai eller Hamahiga-no-tonfa
6. Rokudan och högreKata: 1. Jiyu kata (fritt val)
Examination av kandidatens personlighet, ledarskapskvaliteter och kunskapsdjup