Träningsavgifter

Terminsavgift
Barn 5-8 år som tränar Karatelek: 500:–
Barn i alla andra grupper: 800:-
Kadetter och vuxna upp till 20 år: 800:-
Vuxna (över 20 år): 1000:-

Betala in medlemsavgift på postgiro 4742667-1

Viktigt! Glöm inte att ange för- och efternamn samt den grupp som personen tillhör när medlemsavgiften betalas in (anges i meddelandefältet).
Betala in avgiften så fort ni kan — i avgiften ingår även försäkring samt medlemskap i Svenska Karateförbundet.