Västerås Karatecenters medlemmar uppmärksammas då och då i dagspressen.
Här finns några exempel på artiklar.