Tekniska principer och övergripande mål

Träningen på Västerås Karatecenter bedrivs efter Kofukans principer och mål. Det innebär att träningen byggs upp för att skapa god karaktär hos utövarna, bevara korrekta tekniker och främja kamratskap mellan medlemmar. Strävan och respekt är några av de viktiga etikettreglerna i dojon.

General aims of the association

  1. Cultivate good personality and strong character
  2. Preserve correct techniques and katas
  3. Promote friendship among members

Instructor principles

  1. Respect the values of the traditional katas
  2. Unified study of kata and kumite
  3. Scientific approach in analysing techniques

Technical principles

  1. Do not make any unnecessary movements
  2. Do not use any unnecessary force
  3. Use the whole body to perform techniques
  4. Start the next movement fom the present position

Kofukan dojo kun

Reigi – Etikett
Sonkei – Respekt
Nintai – Ihärdighet
Doryoku – Strävan
Sozo – Kreativitet
Yuki – Mod