Med anledning av covid-19 så gäller inte ordinarie öppettider. Vi hänvisar istället till information om förändrade öppettider på klubbens facebook.