Västerås Karatecenter

Västerås Karatecenter är en av mellansveriges största klubbar med ca 200 medlemmar. Det finns åtta olika grupper vilket gör att träning anpassas efter ålder och avancemang. På klubben finns erfarna tränare och så mycket som 13 stycken svartbältare.Det råder kamratlig stämning och vi hjälper varandra att bli bättre.

Du har alltid utrymme att utvecklas och utmana dig själv på träningen. Det är bara du själv som sätter gränserna och det är bara dig själv du jämför dig med. ”Målet med vår verksamhet är tuff och seriös, men vänskaplig budoträning. Vi hjälper dig att bygga upp fysisk och mental styrka där respekt, artighet och disciplin är viktiga ingredienser i träningen.” // Enrico Vatteroni, 6: e Dan

En av Sveriges största karateklubbar – Med plats för alla

Utvecklas med oss över tid – Tradition, tävling och läger

Gemenskap – Vänner och minnen för livet