Snabbkurs i Japanska

Kofukan dojo kun – Kofukans motton för träning:

Reigi – Etikett
Sonkei – Respekt
Nintai – Ihärdighet
Doryoku – Strävan
Sozo – Kreativitet
Yuki – Mod

Räkning – Ofta räknar läraren på japanska:

  1. Ichi
  2. Ni
  3. San
  4. Shi/Yon
  5. Go
  6. Roku
  7. Shichi
  8. Hachi
  9. Ku
  10. Ju

Ställningar

Musubi-dachi: Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45 grader

Neko-ashi-dachi: Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft

Zenkutsu-dachi: Benställning med 60% av tyngden på främre benet. Avstånd 80-100 cm mellan främre och bakre foten. Höftbredds avstånd i sidled. Främre foten lätt inåtriktad, bakre foten maximalt framåt vriden.

Uchi-hachiji-dachi: Benställning med fötterna 45 grader inåt, samt höftbredds avstånd

Sanchin-dachi: Benställning med en fot på 30 graders axelavstånd bakom främre foten, knäna inåt pressade

Hanmi: Färdigställning med fötterna 45 grader framåt

Hachiji-dachi: Avstånd höftbredd + 45 graders vinkel på fötterna

Heiko-dachi: Avstånd höftbredd + fötterna rakt fram

Heisoku-dachi: Fötterna ihop riktade framåt

Slag, blockar och tekniker

Age: Lyfta upp

Age-uke: Uppåtgående blockering med armen

Choku-zuki: Rakt slag

Chudan: Bröst och magtrakten

Chudan-mae-geri: Spark mot bröst och magtrakten

Chudan-shuto-uke: Blockering med handkanten vid attack mot bröst och magtrakten

Dachi: Benställning

Empi: Armbåge

Gedan: Nedre delen av kroppen

Gedan-barai: Blockering nedåt

Gedan-choku-zuki: Rakt slag mot Gedan

Gedan-uke: Blockering nedåt

Gi: Dräkt

Gyaku-zuki: Omvänt slag ( t.ex vänster arm då höger ben är framåt )

Haito: Området mellan pekfingrets kant och tummen

Hajime: Börja eller starta

Hiji: Armbåge

Hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik

Hiraken: Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden

Jijy-kumite: Sparring (free-fighting)

Jodan: Ansiktet

Jodan-age-uke: Blockering uppåt vid attack mot ansiktet

Jodan-choku-zuki: Rakt slag mot ansiktet

Jodan-mae-geri: Spark framåt mot ansiktet

Karate: Kara = tom, te = Hand

Karate-gi: Karatedräkt

Kata: Formella övningar

Keri: spark

Kiba-dachi: Benställning med fötterna parallellt på sama linje, knäna utåtriktade

Kihon kumite: Grundsparring

Ko-shi: Främre trampdynan

Kumite: Sparring

Mae-empi-uchi: Armbågsteknik framåt

Mae-geri: Spark framåt

Mae-hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik framåt

Mae-tobi-geri: ”Flygande” spark framåt

Makiwara: En bräda att slå på för att träna fokusering

Mawashi-geri: Rundspark

Mawashi-zuki: Rundslag

Mokusu: Befallning till meditation eller stilla kontemplation före eller efter lektionen

Morote-uke: Blockering där båda händerna används

Oi-zuki: Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet

Rei: Hälsa, buga

Seiretsu: Uppställning

Seisa: Sitt ned

Sensei: Lärare, instruktör

Sensei ni rei: Bugning mot läraren

Shomen: Huvudväggen

Shomen ni rei: Bugning frammåt

Soto-uke: Blockering med handleden, utifrån in mot centrum

Suki: Öppnande, inledning

Tsuki: Rakt slag

Uchi-uke: Blockering med handleden inifrån och ut

Uke: Blockering

Uraken: Baksidan av knytnäven

Uraken-uchi: Slag med Uraken

Ura-zuki: Rakt slag med knyten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd

Ushiro-geri: Bakåtriktad spark

Yoko-geri: Spark åt sidan

Kommentera