Ett vanligt träningspass

Följ med under ett vanligt träningspass på Västerås Karatecenter. Du får dig allt om hur träningen går till, från bugningen innan träningen startar till utövande av gruntekniker, fight och kata.

Karate (12 of 67)-M

Dojon – träningssalen

Träningssalen kallas dojo. Under träningen i dojon används ett antal regler och ceremonier. Dessa syftar till att öka medvetenheten och fokuseringen på den egna uppgiften men också till att visa respekt mot lärare och kamrater samt inte minst av säkerhetsskäl under träningen.

När man kommer till dojon och lämnar den så bugar man mot salen och hälsar med ”Osu”. Man har inte ytterkläder eller skor i dojon. Kvinnor får ha t-shirt eller liknande under sin gi (dräkt).

När man under träningen tilltalar läraren, gör man det med ”Sensei”. Om läraren instruerar eller kommenterar någonting bekräftar man att man hört med ”Osu”.

Om man vill lämna dojon under träningen ber man om lov av läraren innan man går ut.
När läraren talar eller visar något inför klassen så är man tyst och uppmärksam.
Läraren visar ju dig respekt och lyssnar när du vill säga någonting – ömsesidig respekt!

Reishiki – Formell Öppningsceremoni

Innan träningen påbörjas genomför man hälsningsceremonin:

  • Tachi – Stående bugning mot Sensei/Sempai (läraren) när han kommer till eller lämnar dojon.
  • Seiza – Sitt ned! När Sensei sitter i seiza (formell sittposition) sitter också klassen i seiza och förbereder sig att börja med undervisningen.
  • Mokuso! – Slut ögonen och meditera! Klassen mediterar någon minut i avslappnad ställning och kontrollerad andning.
  • Kaimuko! – Öppna ögonen!
  • Zarei, rei! – Buga mot läraren! Läraren bugar och klassen gör detsamma.
    När varje elev bugar, säger denne: “onegaishimasu” (lär oss) eller bara ”Osu”. När bugningsceremonien är klar ger Sensei tecken att klassen ska ställa sig upp varefter träningen kan börja.

TAISO – Uppvärmning

Detta är uppvärmning, stretchings och konditionsövningar för att förbereda kroppen före karateövningarna.

Grundtekniker, Kata och Kumite

Träningen fortsätter efter uppvärmningen med Kata, Kumite eller Grundtekniker. Klicka vidare på bilderna för att lära dig mer och se bilder.

Efter träningen

Efter träningen sopar vi golvet i dojon och ser till att allt är i god ordning inför nästa gruppträning. Renlighet är viktigt. Därför är det lämpligt att du tvättar din gi (dräkt) efter varje träning. Bältet tvättar man inte utan det ska präglas av all energi och alla vedermödor du lagt ner på träningen.