Sportlovsveckan

Sportlovsveckan (vecka 9)
alla barn 5-8 år måndag 17.15-18.15
alla barn i de andra grupperna måndag 18.15-19.15
alla vuxna + kadetter måndag och torsdag 19.15-20.45